Teken de positie op deze pagina of onderaan rechts op de website

Beste cliënt van Fysiotherapie Utrecht Oost,
Het is nu veel in het nieuws; zorgverzekeraars proberen steeds meer grip te krijgen op de zorgkosten. Begrijpelijk want er wordt steeds meer zorg geconsumeerd. Kwaliteit van zorg, doelmatigheid en klanttevredenheid zouden maatstaven moeten zijn of de gedeclareerde zorg rechtvaardig is.
Er rijst een groot probleem. Veel zorgverzekeraars vertalen kwaliteit inmiddels als de hoogte van de gedeclareerde zorg/het aantal gedeclareerde behandelingen. Ze gebruiken hiervoor de zogenaamde “behandelindex”. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van de praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Deze index is bij geen enkele verzekeraar transparant en verschilt per verzekeraar sterk.

Problemen ontstaan
Hier raakt het uw zorg: ongeacht de vergoeding voor fysiotherapie vanuit uw (aanvullende) polis, moeten wij ons bij het behandelen van uw klacht, houden aan de volgens de zorgverzekeraars geldende landelijke gemiddelden.
Zo kan het bijvoorbeeld goed zijn dat uw polis voorschrijft dat er 12 zittingen fysiotherapie worden vergoed, maar wij in de praktijk niet meer dan 8 behandelingen kunnen geven in verband met het overschrijden van het door de zorgverzekeraars bepaalde landelijk gemiddelde. Dit terwijl uw specifieke klacht mogelijk wel meer behandelingen vraagt. Een andere ontwikkeling is dat sommige verzekeraars een behandelplafond instellen waarbij we niet meer behandelingen mogen geven dan het voorgaande jaar. Dit ondanks aanwas van nieuwe cliënten. Dit is volledig in strijd met de feiten, namelijk dat fysiotherapie een zeer goed(koop) alternatief is voor dure zorg zoals operaties. Het is tevens in strijd met het landelijk beleid dat er meer zorg ondergebracht dient te worden buiten het ziekenhuis. Begrijpt u het nog?

Al jaren investeren we in kwaliteit en doelmatigheid en laten dit toetsen door een onafhankelijk auditbureau. De afgelopen jaren doorlopen we deze audits probleemloos en hebben daarmee de status “Plus-Praktijk”. Onze klanttevredenheid is 8.6 op een schaal van 0-10.  Hiermee kunnen we dus stellen dat de doelstelling van deze verzekeraars puur is gericht op kostenbeheersing in plaats van kwaliteit.

Het gaat natuurlijk gewoon over behandelingen die noodzakelijk zijn en waar u, indien nodig, aanspraak op kunt maken vanuit uw zorgpolis (aanvullende verzekering). U kiest weloverwogen voor een aanvullende verzekering en betaalt hier wel voor. Echter, wij als zorgverlener, kunnen deze behandelingen niet meer garanderen door het beleid van uw verzekeraar.

De consequentie voor ons is dat wij deze behandelingen niet meer/minder vergoed krijgen terwijl u ervoor verzekert bent. Op zijn zachtst gezegd “vreemd”.
Voor u zou er niets mogen veranderen! Wij zullen u altijd onze beste zorg blijven leveren. Maar laten we dit met z’n allen gebeuren dan bepaalt straks de verzekeraar hoe en hoe vaak u wordt behandeld en verandert er wel degelijk het een en ander.
Wanneer u ook vindt dat deze verzekeraars te ver gaan, laat ons dit dan weten door de petitie te ‘tekenen’. Door uw stem te laten horen kunnen wij als zorgverleners in NL samen een sterker geluid afgeven. Wilt u meer weten, aarzel niet en spreek ons gerust aan. Inmiddels haalt deze problematiek het nieuws. Klik hier voor meer info (NPO 1, ZORG.NU) of lees het bericht van 25 oktober van de beroepsorganisatie.

[emailpetition id=”1″]

De verzamelde handtekeningen zullen worden aangeboden aan verzekeraars en andere stakeholders.