Syndesmose, van letsel tot terugkeer in sport

Syndesmose letsel

Syndesmose letsel is een steeds meer voorkomende probleem onder atleten. Collega Igor Tak bespreekt samen met Alli Gokeler en Pieter D’Hooghe in dit artikel enkele chirurgische technieken die uitgevoerd worden bij deze blessure. Ook zal er gesproken worden over welke strategieën er zijn om een sporter met syndesmoseletsel terug te krijgen in zijn of haar sport.
Er is op dit moment nog geen internationale consensus over de behandeling van syndesmose letsel.

Revalidatie van syndesmose letsel lijkt nog steeds dezelfde invulling te krijgen als een “klassieke” enkeldistorsie, hoewel het trauma mechanisme duidelijk verschilt van elkaar.

Revalidatie na operatie

Revalidatie na een operatieve ingreep wordt in de eerste fase met name bepaald door het reguleren van de belasting van de enkel. Van belang is als mogelijk direct sensomotorische training toe te voegen binnen gestelde belastingsvoorschriften.
Bij het terugwinnen van ROM en het herstellen van het looppatroon kan gestart worden met hardloopvormen.

Belangrijk is in elke fase van de revalidatie sensomotorische oefeningen aan te bieden binnen de context van de sporter.
Revalidatie van een sporter dient bij voorkeur te gebeuren in de een contextuele omgeving met een aanbod van diverse stimuli passende bij de kenmerken van de sport van de patiënt. Return To Play beslissing zou ook op deze wijze dienen te geschieden.