De (sport)fysiotherapeut en manueel therapeut; specialisten bij blessures

Onze (sport)fysiotherapeuten en manueel therapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van uw lichaam in relatie tot klachten bij houding en/of beweging. Tevens hebben zij kennis van ziekten en aandoeningen die de oorzaak kunnen zijn van uw blessure. Het samenbrengen van sportfysiotherapie en manuele therapie is een bewuste keuze. Het leidt op de kortst mogelijke termijn tot het gewenste resultaat. Onze praktijk is al meer dan 30 jaar een begrip in Utrecht en daarbuiten.

Waarom geblesseerd?

Beperkingen in beweeglijkheid van gewrichten, spieren of pezen, veranderd bewegingsgedrag en afname van kracht of de verminderde mogelijkheid van het lichaam om bepaalde krachten op te vangen, leiden vroeg of laat vaak tot problemen. In ons behandelcentrum zijn we erop gericht deze factoren heel gericht in kaart te brengen. Dit doen wij op basis van ervaring in combinatie met kennis over de laatste stand van zaken op het gebied van actieve revalidatie, manuele therapie en sport.

Hierbij kan het nodig zijn dat we een aantal testen doen zoals het meten van sprongkracht, balsnelheid, het in kaart brengen van spiercontrole of het analyseren van uw looppatroon. We proberen tijdens deze metingen altijd zo dicht mogelijk aan te sluiten bij uw functioneren of de beperkingen daarin. Onderzoek met echografie helpt soms bij het inzichtelijk maken van de blessure en is aanwezig in ons centrum.

Bij onbegrepen pijnklachten en als het lijkt dat er verder geen behandelbare aspecten zijn is er nog de mogelijkheid om te onderzoeken of de pijn voortkomt uit spier– en bindweefsel. Dit myofasciale onderzoek wordt uitgevoerd door een manueel therapeut die daarvoor speciaal is opgeleid. Dry needling, het aanprikken van deze structuren leidt dan vaak tot het doorbreken van deze pijncircuits.

Beter worden

De behandeling is erop gericht alle gestoorde functies te normaliseren om ook op lange termijn klachtenvrij te functioneren. Manueel therapeutische technieken, oefentherapie, taping, shockwave, dry needling en gebruik van  steun en hulpmiddelen kunnen ingezet worden.

 

Clubs die gebruik maken van onze services op het gebied van sportmedische zorg, prestatiemetingen en advies zijn onder meer:

SCHC te Bilthoven

USHC te Utrecht

Top Judo Utrecht