Algemene informatie over Fysiotherapie Utrecht Oost

\

Kwaliteit

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Utrecht Oost zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Fysiotherapie. Ook zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en de Nederlandse Vereniging voor Sportfysiotherapie (NVFS). We dragen actief bij aan zorgvernieuwing en zijn daardoor preferred supplier van diverse zorgverzekeraars. Daarnaast verzorgen we onderwijs over herstel van blessures. Dat doen we op symposia en congressen in binnen- en buitenland.

Locaties

Fysiotherapie Utrecht Oost beschikt over een ruime oefenzaal en individuele behandelruimtes. Maakt u gebruik van de oefenzaal, neem dan goed en schoon binnenschoeisel mee en een handdoek. Er zijn doucheruimtes en kluisjes aanwezig. We vragen een zorgvuldig gebruik van de oefenzaal en materialen. Een goed uitgangspunt is de ruimte te verlaten zoals u deze heeft aangetroffen. Indien u kapotte materialen treft gelieve dit per ommegaande door te geven aan een van onze medewerkers.

Afmelden

Het afzeggen van een fysiotherapeutisch consult dient ten minste 24 uur van te voren telefonisch te gebeuren. Bij afzeggingen binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Contactformulier

~

Fysiotherapie Utrecht Oost privacybeleid in 10 punten

1. We hebben één klantendatabase.
2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor uw zorgproces en financiële administratie en declaratie aan u of uw zorgverzekeraar.
3. We gebruiken op geaggregeerd (niet persoonlijk herleidbaar) niveau gegevens om de/onze zorg voor u en anderen beter te maken/ontwikkelen.
4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
8. Wet- en regelgeving is van toepassing op het bewaren van medische (dossier) gegevens,
9. We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of  preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

~

Fysiotherapie Utrecht Oost privacy statement

Fysiotherapie Utrecht Oost behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/patiënten is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerkte persoonsgegevens die we vastleggen zijn wettelijk bepaald. Ook voor de bewaartermijn ervan geldt wet- en regelgeving. Als uw gegevens voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt is daarvoor conform wet- en regelgeving en vastomlijnd kader voor. Wij handelen daarnaar en zullen u, indien van toepassing, vragen of uw geanonimiseerde gegevens daarvoor mogen worden gebruikt. Hiervoor dient u dan expliciet vooraf toestemming te geven middels een informed consent.

~

In de praktijk

Tijdens de fysiotherapeutische intake zullen uw persoonsgegevens opgenomen worden. Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een medisch dossier bij. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Fysiotherapeuten zullen aan het einde van een behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzer. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Bij afsluiten van de behandeling zijn wij verplicht u per mail te bevragen over uw ervaringen. Dat gebeurt middels een anonieme enquête. Indien u hier niet aan mee wenst te doen kunt u dat (op elk moment) aangeven.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Wij houden ons naast de AVG aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten
van patiënten en cliënten die behandeld worden vastgelegd. Wilt u meer weten over de
WGBO,  ga dan naar de site van de Rijksoverheid.
~

Nog meer informatie over de praktijk of suggesties?

Meer informatie over de praktijk en onze specialisaties en activiteiten vindt u op deze website. U kunt natuurlijk ook met uw vragen of suggesties bij ons persoonlijk terecht. Onze gegevens zijn hier te vinden. Als u suggesties heeft voor een of meerdere aspecten van onze dienstverlening dan horen we dat heel graag. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening vinden we dat erg vervelend natuurlijk. We vragen u dat zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Op die manier kunnen we zien of we u tegemoet kunnen komen. Van suggesties en klachten kunnen we leren en zo blijven we onze zorg verder verbeteren. We stellen het op prijs als u in bovenstaand geval de moeite neemt een en ander face- to-face met ons te bespreken. Mocht dat niet lukken kunt u ons ook bellen of een mail sturen. Wij zullen binnen 6 weken antwoorden.

Locatie Bloemstraat

Bloemstraat 65 d

3581 WD Utrecht

Gezondheidscentrum Utrecht Oost

Routebeschrijving fysiotherapie utrecht

Locatie Maarssen

Bolensteinsestraat 10

3603 AZ Maarssen

Maarssen Centrum

openingstijden

Ma    8 : 00 – 19 : 00

Di      8 : 00 – 20 : 00

Wo    8 : 00 – 21 : 00

Do     8 : 00 – 20 : 00

Vr     7 : 30 – 18 : 00

Za     9 : 00 – 13 : 00

Zo    Gesloten

Contact

Fysiotherapie Utrecht Oost

Tel: 030 234 1010

Mail: info@fysiopraktijk.nl

Locatie Bloemstraat
Bloemstraat 65 d
3581 WD Utrecht

Locatie Bosboomstraat
Bosboomstraat 1 G
3582 KE Utrecht

Locatie Maarssen
Bolensteinsestraat 10
3602 AZ Maarssen