KINDERFYSIOTHERAPIE MAARSSEN

WAT DOEN WE?

Als kinderfysiotherapeuten zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Onze manier van benaderen en behandelen is hier volledig op afgestemd. Met onze kennis van groei en ontwikkeling van kinderen kunnen wij de motorische vaardigheden en/of pijnklachten van uw kind stimuleren, optimaliseren en verbeteren.
Uw kind staat bij ons centraal. De behandeling sluit op een positieve en creatieve manier aan bij de belevingswereld van het kind.
Wij vinden een goede samenwerking met ouders en andere zorgverleners heel belangrijk.

 

Als kinderfysiotherapeut hebben wij eerst de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut gevolgd en daarna ook de vierjarige Master kinderfysiotherapie succesvol afgerond.

Een kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • De motorische ontwikkeling en het motorisch leren van het kind
 • Bewegings- en houdingsaandoeningen die voorkomen op de kinderleeftijd
 • Fysieke fitheid en training bij het kind in de groei
 • Specifieke pedagogische vaardigheden die nodig zijn bij het behandelen van kinderen en het begeleiden van ouders/gezin
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines zoals: kindergeneeskunde, logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, etc.

VOOR WIE ZIJN WE ER?

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen van 0-18 jaar. Normaal gesproken ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Ze gaan rollen, kruipen, lopen, rennen, springen, sporten, etc. Soms zien we dat de ontwikkeling anders verloopt dan ‘normaal’ en dat een kind zich langzamer ontwikkelt of onhandiger lijkt dan leeftijdsgenootjes.

Bij sportende kinderen zien we vaak pijnklachten of sportblessures optreden.

Zuigelingen

Goed om te weten:

Kinderen in de leeftijdsgroep van 0 jaar t/m 2 jaar worden in principe aan huis behandeld.

 Veel voorkomende indicaties op deze leeftijd zijn onder andere:

 • Voorkeurshouding met of zonder afplatting van de schedel
 • Niet op de buik willen of kunnen liggen
 • Een vertraagde motorische ontwikkeling (laat rollen, kruipen, zitten of lopen)
 • Onrust, veel huilen en niet goed kunnen ontspannen
 • Overstrekken
 • Prematuur of dysmatuur geboren kinderen
 • Asymmetrische ontwikkeling
 • Een aangeboren of verworven aandoening zoals een syndroom, klompvoeten, brachialisletsel, of een hersenbeschadiging
 • Billenschuiven

 

Behandeling zal zich richten op:

 • Het stimuleren/optimaliseren van een normale motorische ontwikkeling.
 • Inzicht geven in de motorische ontwikkeling van uw kind
 • Het geven van gerichte adviezen aan ouders met betrekking tot houding en hantering van hun kind en speladviezen passend bij de leeftijd.
 • Indien nodig overleg met andere zorgverleners

Peuters & kleuters

Fysiotherapie kan op deze leeftijd bijvoorbeeld ingezet worden bij:
• Een traag verlopende motorische ontwikkeling (laat lopen, moeite met rennen, springen, gooien, vangen etc)
• Onhandigheid, veel struikelen/vallen
• Afwijkend looppatroon; naar binnen of juist naar buiten draaien van de voetjes, tenenlopen etc.
• Een (te) lage of juist (te) hoge spierspanning.
• Overbeweeglijkheid; niet stil kunnen zitten
• Houdingsproblematiek.
• Conditieproblemen
• Problemen met de fijne motoriek; denk aan knippen/knutselen/ tekenen.
• Orthopedische klachten
• Neurologische problematiek.
• Status na fracturen en immobilisatie (gips/tape).
• Problemen in de prikkelverwerking

 

Behandeling zal zich richten op:
• Het stimuleren/optimaliseren van een normale motorische ontwikkeling.
• Inzicht geven in de motorische ontwikkeling van uw kind
• Het geven van gerichte adviezen aan kind en ouders.
• Indien nodig overleg met andere zorgverleners en/of school

SCHOOLGAAND

Fysiotherapie kan op deze leeftijd bijvoorbeeld ingezet worden bij:

 • Houterige of onhandige motoriek
 • Moeite met schrijven of andere fijnmotorische taken
 • Afwijkend looppatroon; naar binnen of juist naar buiten draaien van de voeten, platvoeten, tenenlopen etc.
 • Hoofdpijn- en spanningsklachten
 • Orthopedische klachten
 • Groeigerelateerde klachten
 • Sport (blessures)
 • Ademhalingsprobematiek
 • Houdingsproblematiek zoals bijvoorbeeld een scoliose of kyfose
 • Neurologische problematiek
 • Verminderde conditie
 • Overgewicht
 • Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

 

Behandeling zal zich richten op:

 • Stimuleren/optimaliseren van de meer complexe motorische vaardigheden
 • Sport- en spelvaardigheden verbeteren middels gerichte oefentherapie
 • Indien nodig overleg met andere zorgverleners, leerkracht

GROEIGERELATEERDE KLACHTEN EN SPORTBLESSURES NADER UITGELICHT

Sportblessures bij kinderen

Kinderen kunnen door hun lichamelijke ontwikkeling specifieke blessures ontwikkelen. Hun skelet is nog niet uitgegroeid. Op de plaatsen waar de botten groeien zitten groeischijven. Die zijn essentieel om te groeien. Maar door repeterende (sport)belasting kunnen op deze plekken pijnklachten ontstaan. Dat is dan op plaatsen waar pezen op het bot met de groeikern aanhechten. 

 

Groeigerelateerde klachten zoals:

Pijn aan de hak

Berucht is de pijn op de hak (op de plek waar de achillespees aanhecht) die ook wel bekend staat als de aandoening van Sever. Dit komt meestal voor bij jongens en miesjes tussen de 8 en 13 jaar oud die fysiek erg actief zijn. Frequente en intensieve sportbeoefening speelt vaak een belangrijke rol in het ontstaan van de klachten. Korte kuitspieren, een wat plattere voet die naar binnen knikt en de groeispurt zijn factoren die hieraan nog eens bij kunnen dragen De oplossing ligt meestal in het het goed leren doseren van sport tijdens de kwetsbare periode. De fysiotherapeut kan meehelpen om spanning en belastbaarheid van kuiten te verbeteren.

 

Pijn aan de knie

Pijn aan de voorzijde of rondom de knie  komt meestal voor bij meisjes van 8-14 of jongens van 10-16 jaar.  De pijn is meestal aan de bovenzijde van het onderbeen net onder de knieschijf (Osgood Schlatter) of aan de onderzijde van de knieschijf zelf (Sinding Larssen Johansson). Het meest komen de klachten voor bij intensief sportende kinderen maar ook in situaties waarin een tijd niet gesport is en waarna de intensiteit van bewegen in korte tijd weer toeneemt. Rekken en koelen kunnen op korte termijn helpen. Ook het versterken van de beenspieren en pees-bot overgang kunnen zinvol zijn. Je fysiotherapeut gaat je hierbij helpen.

 

KRACHT EN CONDITIE

Zowel kinderen met als zonder pathologie kunnen problemen ervaren met hun fitheid.

Een goede lichamelijke fitheid is in alle opzichten belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Dit is echter niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

Problemen met fitheid zien we bijvoorbeeld bij:

 • Kinderen die (te) snel moe zijn bij het wandelen of buitenspelen
 • Kinderen met overgewicht
 • Kinderen die (chronisch) ziek zijn
 • Kinderen die een operatie hebben ondergaan
 • Kinderen die langdurige pijnklachten ervaren

Als kinderen ouder worden nemen lichaamsgewicht en lengte toe; echter dit gaat niet altijd even snel of evenredig. Periodes van snelle groei (groeispurt) worden afgewisseld door periodes van weinig tot geen groei.

Door de groei veranderen ook de lichaamsverhoudingen. Dit alles maakt dat kinderen niet als mini-volwassenen beschouwd kunnen worden. Standaarden voor volwassenen kunnen niet zomaar gebruikt worden bij kinderen en jongeren.

 

Kracht en conditietraining bij kinderen vraagt om specifieke kennis op het gebied van anatomie, inspanningsfysiologie en pathologie. Bij kinderen worden andere meetinstrumenten en trainingsschema’s gebruikt dan bij volwassenen.

Bij Kinderfysiotherapie Oost zijn wij op de hoogte van deze kennis en de meest recente inzichten waardoor wij goed in staat zijn om zowel bij kinderen met als zonder pathologie de algemene fitheid te verbeteren zodat zij weer naar tevredenheid kunnen deelnemen aan hun dagelijkse- en sportactiviteiten.

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn Annette Durieux, Eline Smit en Dorien Nauta en we zijn al geruime tijd met heel veel plezier werkzaam als kinderfysiotherapeuten Het is voor ons een voorrecht om met kinderen te mogen werken. Al spelenderwijs proberen wij kinderen binnen hun eigen mogelijkheden optimaal vooruit te helpen. Ieder kind is uniek en dat maakt ons werk fascinerend, gevarieerd en vooral heel erg leuk. Wij blijven ons ontwikkelen en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied door bij- en nascholingen te volgen.

VERGOEDINGEN

“Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar”
Kinderfysiotherapie valt onder het basispakket en NIET onder het eigen risico. Uw kind heeft in ieder geval recht op 18 behandelingen uit de basisverzekering.
Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft gekozen heeft u recht op een verdere vergoeding.

Wij zijn een Pluspraktijk en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat we de behandelingen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

Onze praktijk is direct toegankelijk, dat betekent dat u ook zonder een verwijzing van arts/specialist kunt komen.

Een verwijzing van de specialist is nodig bij:
Kinderen met een chronische aandoening (deze kinderen hebben een volledige dekking vanuit de basisverzekering.)
Kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar die we aan huis zien
Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd rekenen wij het volledige tarief van de geplande interventie.

BABYMASSAGE
Individuele babymassage lessen kunnen ook onder vergoeding kinderfysiotherapie vallen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor baby’s die erg onrustig zijn of bij huilbaby’s. Maar ook voor baby’s die erg veel spanning in hun lijfje hebben.