Bij hooikoorts klachten naar de fysiotherapeut voor een kinesio tape behandeling?

Hooikoorts en fysiotherapie

Het hooikoorts seizoen is weer begonnen. Ook dit jaar krijgen we met enige regelmaat de vraag of wij, fysiotherapeuten van Fysiotherapie Utrecht Oost, tapen tegen hooikoorts. Voor hen die zich afvragen of tape werkt bij hooikoorts klachten hebben we onderstaande blog gemaakt.

Hooikoorts

Hooikoorts is een allergische reactie van het lichaam op zogenaamde pollen (of stuifmeel) in de lucht. Pollen zijn afkomstig van verschillende soorten planten of bomen. Sommige mensen hebben last van deze pollen, vaak van een bepaald type pollen, die voorkomen in een specifiek gedeelte van het bloeiseizoen. Bij inademen of huidcontact kunnen vervelende reacties als niezen, een loopneus, roodheid van de huid of ogen, tranende ogen, jeuk, of een opgezette huid ontstaan. Al deze reacties van het lichaam zijn allergische reacties en natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
In februari-mei is de pollenconcentratie in de lucht het hoogst maar deze varieert sterk tussen dagen. Op pollennieuws.nl of via de Pollennieuwsapp kun je zien wat de actuele stand van zaken is en of het voor jou beter is om meer binnen te blijven. Als je naar buiten gaat, zet dan een zonnebril op ter voorkoming van oog irritatie. Is dat niet voldoende kun je overwegen je neus te spoelen met een zoutoplossing (theelepel zout oplossen in 200 ml kraanwater en vernevelen in de neus. Een vernevelaar is te koop bij de apotheek).
Om de allergische reactie te dempen kan gebruik worden gemaakt van medicatie (de zogenaamde anti-histaminica of bij nog heftigere vormen van hooikoorts zelfs corticosteroiden). Overleg over wat van toepassing is op jouw specifieke situatie met je apotheker of huisarts.

Hoe zit het dan met tape?

Op verschillende websites vind je dat taping mogelijk een positief effect kan hebben op hooikoortsklachten. Opvallend genoeg wordt die claim gemaakt op websites van tape producenten/leveranciers. Dat zijn ook de eerste hits via zoekmachines.

Er is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs dat tape helpt bij hooikoortsklachten. Wel zou er ooit een vragenlijst uitgestuurd zijn naar een groep mensen met hooikoorts die getapet werd.
Een deel van deze mensen beschreef een positieve ervaring. Er was echter geen controle groep in dit onderzoek en een deel van de mensen gebruikte hooikoorts medicatie(!). Daarnaast werd dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van/samenwerking met een tapeleverancier. Een dergelijk onderzoek werd nooit herhaald en wij kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat er geen bewijs is dat
tape een positief effect heeft op hooikoortsklachten.

Naast het ontbreken van evidentie voor tape behandeling is hooikoorts niet het werkdomein van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut houdt zich bezig met patienten/clienten die problemen ervaren met het bewegend functioneren of als er een gezondheidsprobleem is waarvoor bewegen de geeigende interventie is. Fysiotherapie toetst zich voor wat betreft haar theoretische rationale, doelmatigheid en doeltreffendheid, veiligheid en ethiek steeds aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten, methoden en technieken. Therapievormen waarvoor geen evidentie bestaat of die niet zijn gebaseerd zijn op een westerse rationale vallen buiten het domein (en de vergoedingssfeer) van de fysiotherapie.

Conclusie

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat tapen voor hooikoorts om meerdere redenen niet onder fysiotherapeutische zorg valt en niet geadviseerd moet worden. Mensen met een aan hooikoorts gerelateerde hulpvraag wenden zich het beste tot de huisarts of apotheker met vragen over medicamenteuze ondersteuning als zelfzorg niet afdoende is.

Dat hierover door verschillende professionals en wetenschappers zo wordt gedacht blijkt uit een eerder rondje langs de velden door nu.nl.