Beoordeling en Score

De kwaliteit van de zorg die wij bieden wordt inhoudelijk nauwgezet bewaakt. U bent degene die de zorg ervaart. Om deze ervaringen te monitoren maken wij gebruik van digitale evaluaties volgens de CQindex. Deze worden u aangeboden om de zorg te evalueren en waar mogelijk nog verder te verbeteren.

Zorgverzekeraars verplichten zorgverleners ervaringen van hun patiënten te monitoren. U helpt ons door de u gestuurde evaluaties in te vullen. Alleen zo kunnen wij u blijven bedienen.