Prestaties en testen

Prestatieverbetering

De conditionele status van de individuele sporter maar ook van teams kan heel gericht door ons in kaart worden gebracht. Hiervoor hebben we geavanceerde apparatuur. Kennis van inspanningsfysiologie en meet methodieken wordt daarbij gebruikt om een oordeel te vormen. Hieraan gekoppeld past een trainingsadvies op maat.

Het Team2 systeem van Polar wordt gebruikt binnen een aantal testsettings. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de Interval Shuttle Run Test, VIAD test, Slalom Sprints en andere testvormen. Tijdmeting kan daarbij niet ontbreken.

De testen worden bij voorkeur een aantal maal per seizoen uitgevoerd om voortgang en trainingseffecten te bepalen. Daarmee worden nieuwe doelen bepaald en wordt geadviseerd over trainingsinhoud. Testen van de prestaties gebeurt op lokatie in de omstandigheden van de specifieke sport, dus op gras, kunstgras of zaal.

Meer weten, neem dan contact met ons op.