Hier vindt u Algemene Informatie over Fysiotherapiepraktijk Utrecht Oost. Deze informatie vindt u ook in onze folder in de praktijk.

 

Kwaliteit:
De fysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijk Utrecht Oost zijn allen geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie(NVMT) en de Nederlandse Vereniging voor Sportfysiotherapie (NVFS).

 

Locatie:
Fysiotherapie Utrecht Oost beschikt over een ruime oefenzaal en individuele behandelruimtes. Maakt u gebruik van de oefenzaal, neem dan goed en schoon binnenschoeisel mee en een handdoek. Er zijn doucheruimtes en kluisjes aanwezig. We vragen een zorgvuldig gebruik van de oefenzaal en materialen. Een goed uitgangspunt is de ruimte te verlaten zoals u deze heeft aangetroffen. Indien u kapotte materialen treft gelieve dit per ommegaande door te geven aan een van de medewerkers.

 

Tarieven en Verzekering:
Fysiotherapie Utrecht Oost heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. Om zeker te weten dat uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bij onvoldoende dekking van fysiotherapeutische zorg ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij u en dient u de factuur ten alle tijden zelf te voldoen.

 

Bij een chronische aandoening (o.a. operatie) worden de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering gedeclareerd. Behandeling 21 en verder komen uit uw basispakket. Hierbij geldt de geldende wet- en regelgeving en uw afspraken tussen u en uw zorgverzekeraar mbt bijvoorbeeld uw eigen risico. Heeft u een aanvullend pakket dat minder dan 20 fysiotherapie behandelingen vergoedt dan betaalt u de overige behandelingen zelf. Bent u niet aanvullend verzekerd dan dient u de eerste 20 zelf te voldoen. Twijfel? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

De prijzen vindt u in de wachtkamer of hier.

 

Afmelden:
Het afzeggen van een fysiotherapeutisch consult dient 24 uur van te voren telefonisch te gebeuren. Bij afzeggingen binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Fysiotherapie Utrecht Oost privacybeleid in 10 uitgangspunten

 

  1. We hebben één klantendatabase.
  2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor uw zorgproces en financiele administratie en declaratie aan u of uw zorgverzekeraar.
  3. We gebruiken op geaggereed (niet persoonlijk herleidbaar) niveau gegevens om de/onze zorg voor u en anderen beter te maken/ontwikkelen.
  4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
  5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
  6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
  7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
  8. Wet- en regelgeving is van toepassing op het bewaren van medische (dossier) gegevens,
  9. We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of  preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
  10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Fysiotherapie Utrecht Oos privacystatement

 

Fysiotherapie Utrecht Oost behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/patienten is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

De verwerkte persoonsgegevens die we vastleggen zijn wettelijk bepaald. Ook voor de bewaartermijn ervan geldt wet- en regelgeving.

 

Als uw gegevens voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt is daarvoor conform wet- en regelgeving en vastomleind kader voor. Wij handelen daarnaar en zulllen u, indien van toepassing, vragen of uw geanonimiseerde gegevens daarvoor mogen wordne gebruikt. Hiervoor dient u dan expliciet toestemming te geven middels een informed consent. Wij vragen dat, indien van toepassing, altijd vooraf.

 

 

 

In de praktijk:

 

Tijdens de fysiotherapeutische intake zullen uw persoonsgegevens opgenomen worden. Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een medisch dossier bij. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Fysiotherapeuten zullen aan het einde van een behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzer. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Bij afsluiten van de behandeling zijn wij verplicht u per mail te bevragen over uw ervaringen. Dat gebeurt middels een anonieme enquete. Indien u hier niet aan mee wenst te doen kunt u dat (op elk moment) aangeven.

 

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

 

Wij houden ons naast de AVG aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en cliënten die behandeld worden vast gelegd. Wilt u meer weten over de WGBO, ga dan naar de site van de Rijksoverheid.

 

Openingstijden:
De praktijk is geopend op:
[[businesshoursweek]]

 

 

 

Informatie over de praktijk:
Meer informatie over de praktijk en onze specialisaties en activiteiten vindt u op deze website.

 

U kunt natuurlijk ook met uw vragen of suggesties bij ons persoonlijk terecht. Onze gegevens zijn hier te vinden.

 

Als er klachten zijn over ons dan vinden we dat erg vervelend natuurlijk. We vragen u dat echter meteen kenbaar te maken. Op die manier kunnen we zien of we u tegemoet kunnen komen en zo blijven we onze zorg verder verbeteren. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsorganisatie KNGF. Meer weten over deze klachtenregeling? Lees dan hier de klachtenfolder_KNGF, de folder van het Genootschap Fysiotherapie.