Praktijkinformatie

Hier vindt u Algemene Informatie over Fysiotherapiepraktijk Utrecht Oost. Deze informatie vindt u ook in onze folder in de praktijk.

Kwaliteit:
De fysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijk Utrecht Oost zijn allen geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie(NVMT) en de Nederlandse Vereniging voor Sportfysiotherapie (NVFS).

Locatie:
Fysiotherapie Utrecht Oost beschikt over een ruime oefenzaal en individuele behandelruimtes. Maakt u gebruik van de oefenzaal, neem dan goed en schoon binnenschoeisel mee en een handdoek. Er zijn doucheruimtes en kluisjes aanwezig. We vragen een zorgvuldig gebruik van de oefenzaal en materialen. Een goed uitgangspunt is de ruimte te verlaten zoals u deze heeft aangetroffen. Indien u kapotte materialen treft gelieve dit per ommegaande door te geven aan een van de medewerkers.

Tarieven en Verzekering:
Fysiotherapie Utrecht Oost heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. Om zeker te weten dat uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bij onvoldoende dekking van fysiotherapeutische zorg ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij u en dient u de factuur ten alle tijden zelf te voldoen.

Bij een chronische aandoening (o.a. operatie) worden de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering gedeclareerd. Behandeling 21 en verder komen uit uw basispakket. Heeft u een aanvullend pakket dat minder dan 20 fysiotherapie behandelingen vergoedt dan betaalt u de overige behandelingen zelf. Bent u niet aanvullend verzekerd dan dient u de eerste 20 zelf te voldoen.

De prijzen vindt u in de wachtkamer of hier.

Afmelden:
Het afzeggen van een fysiotherapeutisch consult dient 24 uur van te voren telefonisch te gebeuren. Bij afzeggingen binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt het consult in rekening brengen.

Privacy Policy:

Fysiotherapie Utrecht Oost hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Utrecht Oost houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Utrecht Oost zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In de praktijk:

Tijdens de fysiotherapeutische intake zullen uw persoonsgegevens opgenomen worden. Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een medisch dossier bij. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Fysiotherapeuten zullen aan het einde van een behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzer. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Bij afsluiten van de behandeling zijn wij verplicht u per mail te bevragen over uw ervaringen. Dat gebeurt middels een anonieme enquete. Indien u hier niet aan mee wenst te doen kunt u dat (op elk moment) aangeven.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Wij houden ons naast de AVG aan de WGBO. In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en cliënten die behandeld worden vast gelegd. Wilt u meer weten over de WGBO, ga dan naar de site van de Rijksoverheid.

Openingstijden:
De praktijk is geopend op:

Dag Open Gesloten
Maandag 8:00 20:00
Dinsdag 8:00 20:00
Woensdag 8:00 21:00
Donderdag 8:00 20:00
Vrijdag 8:00 18:00
Zaterdag 9:00 13:00
Zondag Gesloten

 

Informatie over de praktijk:
Meer informatie over de praktijk en onze specialisaties en activiteiten vindt u op deze website.

U kunt natuurlijk ook met uw vragen of suggesties bij ons persoonlijk terecht. Onze gegevens zijn hier te vinden.

Als er klachten zijn over ons dan vinden we dat erg vervelend natuurlijk. We vragen u dat echter meteen kenbaar te maken. Op die manier kunnen we zien of we u tegemoet kunnen komen en zo blijven we onze zorg verder verbeteren. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsorganisatie KNGF. Meer weten over deze klachtenregeling? Lees dan hier de klachtenfolder_KNGF, de folder van het Genootschap Fysiotherapie.