Manuele Therapie

De manueel therapeut en (sport)fysiotherapeut; specialisten bij blessures

Manuele Therapie

De manueel therapeut is na de opleiding fysiotherapie verder opgeleid in het zeer specifiek beoordelen van gewrichtsfuncties. Met name op het gebied van klachten aan de wervelkolom (rug of nek) heeft hij vaardigheden ontwikkelt die van belangrijke meerwaarde zijn.
Typische klachten waarbij manuele therapie zinvol is zijn rugpijn en nekpijn. Ook bij pijn in de lage rug en bekken die ontstaat tijdens of na een zwangerschap (bekkeninstabiliteit) is manuele therapie geïndiceerd. Het herkennen van gewrichtsstoornissen en bewegingspatronen (gewoonten) waardoor klachten ontstaan en onderhouden worden zijn dan zinvol. Het aanleren van controle en stabiliteit hoort daar ook bij. Dit kan dan ook met behulp van echografie. Dat geeft veel inzicht in uw spierfunctie.

Onze benadering kenmerkt zich dus door een integrale benadering waarin (manuele) therapie, oefentherapie (sportfysiotherapie) en andere interventies gecombineerd worden. Integratie van kennis en vaardigheden staat garant voor de meest complete zorg: Zorg voor uw blessure.

Manuele therapie voor mensen met klachten hoog in de nek en hoofd is wettelijk aan regels gebonden met betrekking tot informatieverstrekking. Voor de volledigheid en ter uwer informatie maken we deze informatie in de specifieke Patiëntenfolder voor Manuele Therapie bij nekklachten kenbaar.