Gewrichtspijn en overgewicht of obesitas

Heeft u pijn aan uw gewrichten en overgewicht? Dat is vaak lastig. Alleen los je dat moeilijk op.

Maar nu is er een oplossing;
De orthopedisch chirurgen van het Diakonessenhuis, fysiotherapeuten van Fysiotherapie Utrecht Oost en diëtisten van Van der Zijden Dietetiek slaan de handen in een. Lees hieronder meer over deze aanpak.

Voor wie?

Heeft u overgewicht en daarbij een BMI tussen 25 en 35? Bereken uw BMI door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte (in m) in het kwadraat.
Heeft u gewrichtsklachten aan uw heup, knie of enkel? Dan bent u aan het goede adres.

Door wie?

De orthopedisch chirurg (+foto):

“De meest hinderlijke klacht die mensen ervaren bij slijtage aan hun gewricht is belasting-gerelateerde pijn. Belasting is dus een cruciaal woord. Belasting kan op 2 manieren worden uitgelegd.

  1. Het belasten van het gewricht; dus het lopen op zichzelf
  2. De belasting van het gewricht; het gewicht waar het gewricht aan wordt blootgesteld tijdens lopen

Als het lopen pijn doet is het lastig om te bewegen. Overgewicht zorgt dus vaak voor een vicieuze cirkel waarbij het vanwege (over)belasting lastig is om te trainen waardoor het probleem in stand wordt gehouden. Het programma dat we aanbieden zorgt voor een aanpak van het probleem vanuit verschillende hoeken. De fysiotherapeut begeleidt u tijdens een bewegingsprogramma om het gewricht weer op te trainen (uw actieradius neemt toe) en de dietist zal met u samen een gezond eetpatroon bespreken. Bij verdenking op een knieprobleem anders dan artrose, waardoor belasten lastig is, zal de orthopeed dit samen met u analyseren en indien nodig behandeling hiervoor opstarten.”

De dietist (+foto):

“Wanneer gewrichtsklachten en overgewicht tegelijkertijd aanwezig zijn, dan heeft dit vaak gevolgen voor de mobiliteit en pijnklachten. Sporten en afvallen is dan het devies. Maar als u niet goed meer durft te bewegen omdat het pijnlijk is en veel moeite kost, dan is het fijn om onder deskundige begeleiding stap voor stap leefstijlveranderingen door te voeren zodat u zich weer vitaler gaat voelen. 

Als dietist wil ik u graag bijbrengen hoe je jezelf kunt voeden in plaats van vullen. Ik probeer er samen met u achter te komen welke eetgewoonten een goede vitaliteit in de weg staan en welke veranderingen u juist verder kunnen helpen.”

De fysiotherapeut (+foto):

“Beweging is goed. Maar als je gewrichtspijn en overgewicht hebt tegelijkertijd enorm lastig. Het zoeken naar vormen die wel gaan en tevens de goede dosering gebruiken om zo snel mogelijk uw doelen te bereiken is een hele klus. Wij doen dat samen met u en begrijpen dat dat soms zoeken is. We leggen u uit waar u rekening mee kunt houden, hoe lang een en ander gaat duren en bij vragen over pijnklachten leggen we uit hoe daarmee om te gaan, zonder te vervallen in het adagium “doe maar rustig aan”. Want niets doen werkt niet. Wat dan wel? Daarover gaan we graag met u in gesprek en aan de gang.”

Download hier een voorbeeld van hoe zo’n programma er voor u uit zou kunnen zien.